ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI

 

Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien tutkimukset suorittaa aina pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntija. Suoritamme pääsääntöisesti itse myös tarvittavat rakenneavaukset, suurimmissa hankkeissa käytetään apuna rakennusurakoitsijaa rakenneavausten ja paikkausten tekemiseen.

Kuntotutkimus sisältää hankkeesta riippuen mm:

- riskiarvio alkuperäisten piirustuksien pohjalta

- tutustumis-/arviointikäynti kohteessa ja silmämääräinen arviointi sekä mahdolliset mittaukset (olosuhdemittaukset)

- rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden ottaminen

- kosteusmittaukset rakenteista

- sisäilmatutkimus/-mittaus (sisäilman mikrobipitoisuus, VOC, mineraalivillakuidut, haitta-aineet, pölyt jne.)

- ilmanvaihdon toimivuuden arviointi ja mittaukset (hiilidioksidipitoisuus, paine-eromittaukset, ilmamäärämittaukset)

- haitta-aine kartoitus

- lämpökamerakuvaus

- ilmavuotoreittien selvitys merkkisavun avulla

- ilmavuotoreittien selvitys merkkiainekaasun avulla

Tutkimuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti joka pitää sisällään tehdyt havainnot, korjaustarpeet ja korjausten kiireellisyyden arviointi, johtopäätökset vaurioiden aiheuttajasta, mahdollisten lisätutkimustarpeiden määrittely, korjausvaihtoehtojen esittely sekä korjauslaajuuden arviointi.

Pientalojen ja yksittäisen rivi- / paritalohuoneiston osalla riskiarvio, tutustumiskäynti ja osa tutkimuksista pyritään/voidaan yleensä suorittaa jo ensimmäisen käynnin yhteydessä. Tutkijamme toimivat pääsääntöisesti myös omien kohteidensa korjaussuunnittelijoina, jolloin vältytään mahdollisilta tietokatkoksilta kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan välillä. Näin toimien kohde on entuudestaan tuttu sekä kohteen erityispiirteet ja vaatimukset ovat korjaussuunnittelijan tiedossa.

Käytössämme on laaja kuntotutkimuskalusto, mm:

- Gann ja Trotec kosteusmittarit sekä mitta-anturit, joilla pystymme toteuttamaan laajempiakin mittauksia samanaikaisesti

- Trotec lämpökamera

- tallentava paine-eromittari

- lämpötilan ja suhteellisen kosteuden tallentavia mittareita pidempi aikaiseen mittaamiseen ja olosuhteiden seurantaan

- tallentavia hiilidioksidipitoisuuden mittareita pidempi aikaiseen mittaamiseen ja olosuhteiden seurantaan

- merkkiainelaite ja merkkiainekaasu ilmavuotoreittien selvittämiseen sekä tiivistyskorjauksien laadunvarmistukseen

- merkkisavu ilmavuotoreittien selvittämiseen

- endoskooppi rakenteiden tutkimiseen esim. porareiän kautta

- akkukäyttöisiä käsityökaluja rakenneavausten tekemiseen